Udvalg


Organisationen i Esbjerg Tri & Multisport består af pt. af en bestyrelse samt 6 udvalg. Bestyrelsen er repræsenteret i hvert udvalg med udvalgets formand. Denne struktur sikrer en hurtig informationsudveksling og koordinering af arbejdet på tværs af udvalgene.


Organisationsplanen er:

• Bestyrelsen

• Økonomiudvalg
• Træningsudvalg

• Socialudvalg

• PR-udvalg

• Sponsorudvalg

• Ungdomsudvalg 
Sponsorer