Esbjerg Tri & Multisport generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling i Esbjerg Tri & Multisport.

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på gl. Sædding Skole.

Der vil være spisning kl. 18.00, så vi har mulighed for lige at hygge og drøfte formen forud for generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning nødvendig. Tilmeld dig her - senest 23.2.2018

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, samt eventuelle kandidatforslag til bestyrelsesvalg, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen (tirsdag den 13. februar kl. 18.30).

Den endelige dagsorden indeholdende indkomne forslag og kandidatforslag bliver offentliggjort senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen (tirsdag den 20. februar kl. 18.30).
Sponsorer