ETOM-buddy

Når du er blevet medlem af ETOM, tilbyder vi dig at deltage i vores ”buddy-ordning”. Her får du tilknyttet en buddy, som du kan spørge til råds omkring træning, klubhuset, arrangementer, hvordan du får adgang til Aura Skolen - Hjerting svømmehal mv.

Hvad er en ETOM-buddy?

En ETOM-buddy er en person fra klubben, som hjælper dig igang rent praktisk og vil introducere dig for klubbens fællestræning. Din buddy kan desuden hjælpe dig som ny eller erfaren atlet med diverse spørgsmål. En buddy er ikke en træner, men kan qua sine erfaringer berige klubbens atleter med egne erfaringer og fif, og som friviligt har valgt at dele ud af dem.
 
ETOM’s buddies er en blanding af relativt nye, og rutinerede - af forskellige køn og alder, for at afspejle klubbens forskellige medlemmer. 
 
Det kan du forvente af en ETOM buddy
  • Din buddy tager kontakt (via mail eller telefon) til dig som nyt medlem senest 2 uger efter indbetaling af kontingent.
  • Din buddy vil tage dig med og sammen med dig deltage i min. 2 fællestræninger over en periode på 3 uger.
  • Din buddy vil orientere dig om kommende arrangementer i klubben.
  • Din buddy vil besvare træningsrelevante spørgsmål, i det omfang vedkommende kan.

 Sponsorer